Πέμπτη 15/10!!

18:00- 19:00 Αυτοσχεδιασμός στον Αντρικό Τσάμικο (Τσακωνιά Πελοποννήσου)
19:00-20:00 Σμυρναίικα- Πολίτικα- Ρεμπέτικα
20:00- 21:30 Λαογραφική Διάλεξη
Θέμα: Γενικά ζητήματα- στοιχεία για τον παραδοσιακό χορό στην Ελλάδα