Γιατί να μας επιλέξετε

Με σεβασμό και πάθος για την παράδοση δημιουργήσαμε τον Όμιλο Παραδοσιακών Αναζητήσεων (Ο.Π.Α.) με σκοπό την εκμάθηση παραδοσιακών χορών και την ανάδειξη του λαϊκού μας πολιτισμού. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη παρέα από ανθρώπους που τους ενώνει η αγάπη τους για την παράδοση και η δυναμική συμμετοχή τους σε δράσεις σχετικά με αυτήν.

Εκτός από τα μαθήματα παραδοσιακών χορών, τα οποία επικεντρώνονται στην ολόπλευρη προσέγγιση κάθε διδασκόμενης περιοχής, υλοποιούνται εντός και εκτός του χώρου μας και άλλες εβδομαδιαίες δράσεις ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα. Επιπλέον συμμετέχουμε σε δραστηριότητες με στόχο την κοινωνική συνεισφορά και αλληλεγγύη. Στα παιδικά μας τμήματα δίνεται έμφαση στην δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος για τους μικρούς μας φίλους, με πολλές ξεχωριστές δράσεις και παιχνίδια. Ανάλογα με τις συμμετοχές μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα εκμάθησης παραδοσιακού τραγουδιού, αλλά και παραδοσιακών οργάνων για μικρούς και μεγάλους.

Ο δάσκαλός μας, Κώστας Πιπίνης, διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό που στηρίζεται, πέρα από την ειδικότητά του, στη συστηματική επιμόρφωσή του μέσω πλήθους σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενό του, αλλά, κυρίως, στην πολυετή εμπειρία του στο χώρο του παραδοσιακού χορού με μικρούς και μεγάλους και στη διαρκή μελέτη της παράδοσης μέσα από επιτόπιες καταγραφές.

Σας περιμένουμε στον χώρο μας, με την ελπίδα να γίνετε μέλη της κοινότητάς μας και να την περιβάλλετε με την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό που θα σας περιβάλλει και αυτή.