Διδασκόμενοι χοροί

Διδάσκονται οι χοροί από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς και οι χοροί των προσφυγικών πληθυσμών.

Πραγματοποιείται λεπτομερής διδασκαλία της κάθε περιοχής, με έμφαση στο χορευτικό και μουσικό ρεπερτόριο, καθώς και στα λαογραφικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν.

andromana