Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Εγγραφές πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή και ώρες 19.00 έως 21.00.
Περίοδος εγγραφών: 8/9/2015 – 18/9/2015.
Υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής εγγραφής.