Προσωρινό πρόγραμμα Ο.Π.Α.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
  10:30 – 11:30
Πρωινό Τμήμα
  10:30 – 11:30
Πρωινό Τμήμα
 
17:00 – 18:00
2ο Τμήμα Ενηλίκων
16:45 – 17:30
1ο Παιδικό Τμήμα
17:00 – 18:00
2ο Τμήμα Ενηλίκων
16:45 – 17:30
1ο Παιδικό Τμήμα
12:30 – 15:00
Εφηβικό Τμήμα & Προχωρημένων Ενηλίκων
Πρωινές ώρες
Παιδικές δράσεις
(κατόπιν ανακοίνωσης)
18:30 – 19:30
Νέο Τμήμα Ενηλίκων
18:00 – 19:00
2ο Παιδικό Τμήμα
18:30 – 19:30
Νέο Τμήμα Ενηλίκων
18:00 – 19:00
2ο Παιδικό Τμήμα
15:00 – 16:40
3ο Παιδικό Τμήμα
20:00 – 21:00
1ο Τμήμα Ενηλίκων
20:00 – 21:00
1ο Τμήμα Ενηλίκων
19:00 -…
Δράσεις ποικίλης θεματολογίας (κατόπιν ανακοίνωσης)
19:30 -20:30
3ο Τμήμα Ενηλίκων
19:30 – 20:30
3ο Τμήμα Ενηλίκων